Kaag en Braassem

Uitwerkingsplan Braassemerland

Opdrachtgever Volkers Wessels vastgoed
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2014

Het Braassemerland is een groot transformatiegebied ten zuiden van Roelofarendsveen. De gemeente beoogd het gebied stapsgewijs te laten verkleuren naar woningbouw. Het gewenste eindbeeld is in 2007 in het vigerende bestemmingsplan vastgelegd en biedt ruimte aan voorzieningen, infrastructuur en 2250 woningen. In de afgelopen jaren is gebleken dat dit gewenste eindbeeld niet op alle punten meer realiseerbaar is. In opdracht van diverse ontwikkelaars en in nauw overleg met de gemeente begeleidt Buro SRO verschillende uitwerkingsprocedures. Waar de vigerende regeling ruimte laat wordt daarbij actief gestuurd op flexibiliteit en actualiteit, waarmee onze rol zich niet laat beperken tot het opstellen van uitwerkingsplannen. Inmiddels zijn de eerste woningen gerealiseerd.