Soest

Van Beuningenlaan Soest Visie

Opdrachtgever Terra Nova
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2018

Voor een perceel gelegen aan de Van Beuningenlaan in Soest is door ons een eerste stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd om te zien of herontwikkeling van deze kavel tot de mogelijkheden behoort. Aan de hand van een analyse, welke zich vertaald heeft in een aantal uitgangspunten is vervolgens aan de hand van een aantal schetsmodellen invulling gegeven aan onze visie op het perceel.