Boskoop

Veegplan Boskoop

Opdrachtgever Gemeente Boskoop
Contactpersoon Maarten Geerts
Jaar 2011

In een Veegplan kan in één juridisch plan het onderliggende bestemmingsplan op punten verbeterd, aangevuld of geheel herzien worden. Voor het hele plangebied kunnen ook de planregels aangepast worden. Met het veegplan loste de gemeente Boskoop in één keer verschillende bestemmingsplanvragen op. Fouten zijn hersteld, verbeteringen aangebracht, een uitspraak van de Raad van State hersteld en een projectbesluit doorvertaald. Het principe van het Veegplan is ook van toepassing op een soortgelijke planfiguur: een Periodiek plan. Met het Periodiek plan wordt elke 3, 4 of 6 maanden een planprocedure gestart met daarin opgenomen nieuwe projecten en andere noodzakelijke correcties van de geldende bestemmingsplannen. Het Periodiek plan bespaart tijd en kosten. Naar initiatiefnemers kan helder gecommuniceerd worden wanneer de planprocedure start.