Buren

Veegplan Buitengebied

Opdrachtgever Gemeente Buren
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2013

De gemeente Buren werkt voor het buitengebied al enkele jaren met zogenaamde ‘veegplannen’. Een veegplan is een ‘update’ van het bestemmingsplan Buitengebied waarin ook verschillende plannen van verschillende initiatiefnemers in één plan worden gebundeld. Het gaat hierbij om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwvestiging van agrarische bedrijven of de bouw van een nieuwe woning na de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Het voordeel van een veegplan is dat het bundelen van de initiatieven procedureel en financieel efficiënter is. Inmiddels is door ons het derde veegplan van het bestemmingsplan Buitengebied Buren opgesteld.