Breukelen

Visie Broekdijk-Oost

Opdrachtgever Derks
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2013

Omsloten door het landgoed Nijenrode ligt een voormalig agrarisch perceel. In de stedenbouwkundige visie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de transformatie van dit perceel. Tijdens het proces is overleg gevoerd met de provincie Utrecht, Universiteit Nijenrode en de gemeente Stichtse Vecht. In de visie is de keuze gemaakt om het plangebied te integreren in het landgoed door aan te sluiten op de landschappelijke hoofdstructuur van de buitenplaats. De recent opgestelde visie voor het landgoed Nijenrode heeft daarbij als basis gediend. Deze kleinschalige ontwikkeling kan daardoor ruimtelijk en ecologisch een meerwaarde betekenen voor de buitenplaats als geheel. De ontwikkeling is als wijzigingsbevoegdheid meegenomen in het bestemmingsplan Breukelen Woongebied.

 

  • Buro SRO
  • Buro SRO