Katwijk

Visie Frederiksoord-Zuid

Opdrachtgever Adriaan van Erk
Contactpersoon John van de Zand & Krijn Lodewijks
Jaar 2014

Met het winnen van een ontwerpcompetitie heeft Buro SRO de opdracht verkregen een stedenbouwkundig visie op te stellen voor dit toekomstige woongebied.

Aan de hand van een quick scan is de locatie geanalyseerd. Zowel ruimtelijk als (milieu)planologische. Dit om een zo realistisch mogelijk plan te verkrijgen. De uitgangspunten, samen met de kwaliteiten van de Oude Rijn, dienen als input voor het ontwerp van het plan. Ook een grote mate van flexibiliteit om vraaggericht te kunnen ontwikkelen. In onze visie is daar een duidelijk strategie, met passende producten, voor ontwikkeld.

In het verlengde van deze opdracht werken wij ook aan de naastgelegen locatie Valkenburgerweg en stellen wij de planologische producten op.