Heerde

Visie Kerkdijk e.o. Heerde

Opdrachtgever Gemeente Heerde
Contactpersoon Erik Mekelenkamp
Jaar 2012

In de gemeente Heerde wordt in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’ een hoogwatergeul aangelegd. De hieraan gekoppelde gebiedsontwikkeling moet de leefbaarheid, de lokale economie en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied vergroten. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de realisatie van de corridor Kerkdijk, die een belangrijke schakel vormt tussen de Veluwe en de IJsselvallei. Buro SRO heeft hiervoor samen met het buro Cultuurland Advies in opdracht van de gemeente de ‘Visie Kerkdijk e.o. Heerde’ opgesteld. De visie geeft een wensbeeld en beeldkwaliteitskader voor ontwikkelingen op het gebied van landschap, bebouwing en openbare ruimte in het gebied.

  • Visie Kerkdijk e.o. Heerde
  • Visie Kerkdijk e.o. Heerde
  • Visie Kerkdijk e.o. Heerde