Boxmeer

Visie landgoed waterpompstation

Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2013-2017

Even ten westen van Boxmeer ligt het unieke complex van het voormalig pompstation voor drinkwater. Het meest bijzonder is het hoofdgebouw uit 1950, ontworpen door de Helmondse architect Jan Magis. Het is een fraai voorbeeld van een gebouw met een mix van traditionele en moderne architectuur zoals die net na de Tweede Wereldoorlog bij veel (semi)overheidsinstanties gehanteerd werd. Deze architectuurstijl wordt ook wel aangeduid met de term ‘huwelijk tussen baksteen en beton’ of met de Engelse term ‘Shake hands’.
De visie is gericht op herontwikkeling van het monumentale hoofdgebouw en het omliggende terrein. Door de mix van authentieke en nieuwe bebouwing in een groene setting ontstaat een bijzondere, voor Boxmeer unieke, uitstraling.