Puiflijk

Visie Oude Koningstraat

Opdrachtgever van Leeuwen
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2012

In Puiflijk, een kleine kern in de gemeente Druten, is een plan gemaakt voor een kleinschalige woningbouwontwikkeling in een waardevol bebouwingslint. Op basis van een ruimtelijke en functionele analyse van het plangebied en omgeving is eerste schetsvoorstel gemaakt. In het schetsvoorstel zijn de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden geïntegreerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de bestaande massa en situering van de bebouwing in het lint. Na overleg met de gemeente Druten is de woningbouwontwikkeling opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan waarbij tevens rekening is gehouden met een deels alternatieve invulling.