Bennebroek

RAAK-terrein

Opdrachtgever De Hartekampgroep
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2018

Binnen de door de gemeente Bloemendaal opgestelde visie voor de Oude kern van Bennebroek vormt het Raak-terrein een van de drie zogenaamde ‘Groencomplexen’. Stichting De Hartekamp groep, eigenaar van het Raak-terrein, heeft plannen om het terrein te herontwikkelen naar gedeeltelijk zorg en gedeeltelijk wonen.
Buro SRO heeft opdracht gekregen om voor het gebied een stedenbouwkundig plan, een eerste inrichtingsplan, een beeldkwaliteitsplan en een wijzigingsplan op te stellen. Voor het plan is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke visie en is een woon- en zorgmilieu ontworpen met een eigen karakter dat recht doet aan de bestaande groene context. De gebouwen, dagbesteding met zorgwoningen en een vijftal ‘park’woonblokken zijn in het park gestrooid. Het park vormt de buitenruimte van de woningen.

  • Buro SRO