Bunnik

Visie van Dam-terrein

Opdrachtgever Gemeente Bunnik / Pontmeyer
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2011

Op het van Dam terrein is een houthandel gevestigd die heeft aangegeven te willen vertrekken. De locatie zal na het vertrek ontwikkeld worden als woongebied.

In een korte periode is er in opdracht van de gemeente Bunnik een visie opgesteld. Hierbij is intensief samengewerkt met verschillende partijen, waaronder de provincie Utrecht, de eigenaar van het terrein, financieel adviseurs, bodemsaneringsdeskundigen en de beleidsmedewerkers van de gemeente.

In een aantal rondes zijn verschillende modellen opgesteld en op diverse aspecten beoordeeld. Uiteindelijk is het voorkeursmodel vertaald naar een visie op het gebied waar alle partijen zich in kunnen vinden.