Schoonhoven

Visie Zilverstadlocatie

Opdrachtgever Gemeente Schoonhoven
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2013

Naast de Zilvervakschool in Schoonhoven ligt een terrein wat de eigenaren, woningbouwvereniging QuaWonen, opleidingscentrum Zadkine en de gemeente tot ontwikkeling willen brengen. Het stedenbouwkundig kader speelt in op de beperking van de locatie, zoals het wegverkeerslawaai, de rioolpersleiding en de duiker. Daarnaast is de aansluiting op de bestaande omgeving van belang voor een goede inpassing. Het stedenbouwkundig kader geeft randvoorwaarden en uitgangspunten voor onder andere de massa-opbouw, het parkeren, het groen en water, de beeldkwaliteit, etc..

Roos en Ros architecten heeft uiteindelijk een ontwerp gemaakt. Buro SRO heeft het bestemmingsplan voor haar rekening genomen.