Boskoop

Waarderingskaart landschap

Opdrachtgever Gemeente Boskoop
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2014

Het landschap rondom Boskoop is bijzonder. Vele honderden jaren wordt het landschap al aangepast aan de steeds veranderende agrarische bedrijfsvoering. In deze tijd speelt schaalvergroting een belangrijke rol. Deze schaalvergroting botst in sommige gevallen met de bestaande kwaliteiten van het Boskoopse buitengebied. Met de waarderingskaart Landschap geeft Boskoop richting aan het schaalvergrotingsproces en tracht men bedrijven te stimuleren hier op een duurzame wijze invulling aan te geven.

De Waarderingskaart geeft richtlijnen op welke wijze schaalvergroting en de landschappelijke inpassing kan plaatsvinden. Daarnaast is tevens aandacht besteed aan de achtergrond en herkomst van de kaart om zodoende de gemaakte keuzes goed te kunnen onderbouwen.