Wanroij

Wanroij Gerardus Majella – De Wilgen

Opdrachtgever Gemeente Sint Anthonis
Contactpersoon Maarten Geerts
Jaar 2014

De gemeente Sint Anthonis is voornemens om in Wanroij een tweetal vrijkomende locaties te herontwikkelen voor woningbouw. Het gaat om de locatie van de (voormalige) Gerardus Majellaschool gelegen aan de Noordstraat-Kruinstraat en de locatie van sportzaal De Wilgen aan de Hakstraat-Wetstraat. Aansluitend op de huidige onzekere markt is met name gekeken binnen welke stedenbouwkundige kaders een ontwikkeling kan plaatsvinden. Binnen deze kaders bestaan er verschillende mogelijkheden om het plan verder uit te werken. Hiervoor is een uniek flexibel bestemmingsplan opgesteld waar uiteenlopende stedenbouwkundige modellen met direct recht mogelijk worden gemaakt.