Elburg

Welstandsnota Elburg

Opdrachtgever Gemeente Elburg
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2014

Elburg heeft een nieuwe welstandsnota. De nieuwe nota vormt de basis voor versnelde, efficiënte en transparante procedures met behoud van kwaliteit. Daarnaast moet de nota de samenhang in het gemeentelijke ruimtelijke kwaliteitsbeleid waarborgen.

Het nieuwe welstandsbeleid gaat uit van een gedegen bescherming van de bijzondere historische kern en de beeldkwaliteit van de belangrijkste doorgaande routes binnen de gemeente. Daarnaast zijn ook enkele gebieden aangewezen als welstandsvrije zones.

De nieuwe welstandsnota is voorzien van foto’s en gebiedskaarten die de gebruiker visueel ondersteunen. De nota is verder beknopt en in begrijpelijke taal geschreven.