Kaag en Braassem

Welstandsnota Kaag en Braassem

Opdrachtgever Gemeente Kaag en Braassem
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2010

In het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Kaag en Braassem krijgt de initiatiefnemer meer vrijheid. Uitgangspunt voor het welstandsbeleid in is echter wel dat de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden beschermd worden. Dit betekent dat er in principe geen welstandstoets wordt gedaan met uitzondering van monumenten en beschermde dorpsgezichten. Indien dit het geval is toets de commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de hand van beoordelingsaspecten uit de welstandsnota of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 

  • Buro SRO