Soest

Welstandsnota Soest

Opdrachtgever Gemeente Soest
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2013

Na ruim 8 jaar vond Soest het tijd om de nota te actualiseren. Tevens is besloten om de welstands- en monumentencommissie samen te voegen tot de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ten behoeve van de nota is allereerst een inventarisatie gemaakt van het huidige welstandsbeleid. Alle betrokkenen zijn hierbij geïnterviewd. Hieruit zijn aanvullende aandachtpunten gekomen. De nota is aangepast op de laatste wetgeving en er is een relatie gelegd met de vigerende bestemmingsplannen. Het proces en de inhoud van de welstandsbeoordeling is duidelijker beschreven om zodoende draagvlak te creëren en om initiatiefnemers te verleiden tot een hoog ambitieniveau. Tot slot is de opzet van de nota verbeterd door de hoeveelheid tekst zo veel mogelijk te beperken en veel gebruik te maken van afbeeldingen.

 

  • Buro SRO