Reusel - De Mierden

Werkplan Ruimtelijke Ordening

Opdrachtgever Gemeente Reusel - De Mierden
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2014

Gemeente Reusel – De Mierden heeft haar bestemmingplanactualisatie bijna afgerond. Nu is het zaak deze ook actueel te houden en de werkwijze zo vorm te geven dat het werk (kosten)efficiënter kan en projectmatig ingebed wordt.

Buro SRO heeft het ‘Werkplan RO’ opgesteld. Hiermee wordt de situatie van de bestemmingsplannen overzichtelijk weergegeven. Daarnaast geeft het voor meerdere jaren een doorzicht van wat wanneer moet gebeuren en het daarbij behorende aantal interne uren en benodigd budget. Het bevat ook een werkwijze hoe om te gaan met (particuliere) initiatieven. Door deze in te passen in een gestructureerde planvorm wordt rekening gehouden met de daarbij behorende werklast en het benodigd budget.