Westervoort

Westervoort Herziening Komplannen en Handboek

Opdrachtgever Gemeente Westervoort
Contactpersoon Maarten Geerts
Jaar 2014

In samenwerking met de gemeente Westervoort heeft buro SRO de bestemmingsplannen geactualiseerd voor het grootste deel van de kern. Deze actualisatie is gebaseerd op het handboek bestemmingsplannen dat wij in samenwerking met de gemeente hebben opgesteld.  Het actualiseren van bestemmingsplannen is geen ingewikkelde klus, maar wordt toch vaak onderschat. Aspecten waaraan ons bureau extra aandacht schenkt zijn een goede veldinventarisatie uitgevoerd door een stedenbouwkundige (tekenaar), een goede vertaling van de oude plannen in een nieuwe bestemmingsplansystematiek rekening houdend met ongerealiseerde ontwikkelingen. Onze expertise op het vlak van toekomstbestendig actualiseren van bestemmingsplannen heeft bijgedragen tot een soepel traject, dat geresulteerd heeft in een helder en goed te beheren plan.

Bestemmingsplan Komplannen Westervoort

Bestemmingsplan Komplannen Westervoort

  • Bestemmingsplan Westervoort _ foto4
  • Bestemmingsplan Westervoort _ foto3
  • Bestemmingsplan Westervoort _ foto2
  • Bestemmingsplan Westervoort _ foto1