Heiloo

Zandzoom en Zuiderloo

Opdrachtgever Gemeente Heiloo
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2014

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen is de oorspronkelijke verstedelijkingsopgave in het plangebied slechts beperkt uitgevoerd. Om de gewenste gebiedsontwikkeling opnieuw aan te jagen is besloten het gebied organisch te gaan ontwikkelen. Buro SRO heeft de taak om vanuit het bestaande ruimtelijke kader een nieuw flexibel planologisch kader te creƫren waarmee deze ontwikkelingsstrategie maximaal wordt gefaciliteerd. Dit kader moet daarnaast handvatten bieden om de economische uitvoerbaarheid van enkele bovenwijkse voorzieningen te garanderen. Hierbij ontstaat een uitdagend spanningsvlak tussen de planbaarheid van organische ontwikkelingen en de reeds geplande voorzieningen. Samen met gebiedsontwikkelaars en planeconomen van Overmorgen wordt allereerst een ontwikkelstrategie uitgewerkt.