Haps

Zoetsmeerweg Haps

Opdrachtgever dhr. Derks
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2013-2014

Dhr. Derks heeft Buro SRO gevraagd een stedenbouwkundig ontwerp te maken voor de inpassing vanĀ  twee woningen aan de Zoetsmeerweg in het karakteristieke buitengebied van Haps, gemeente Cuijk. Voor dit initiatief, waarbij twee ruimte-voor-ruimte-titels zijn ingezet, is een stedenbouwkundig schetsontwerp gemaakt. Het ontwerp maakt duidelijk dat door de inzet van kleinschalige landschapselementen en toepassing van architectuur die aansluit op de omliggende fraaie agrarische bebouwing, de woningen zich naadloos voegen in de omgeving. Na het principe-akkoord van de gemeente heeft Buro SRO het benodigde bestemmingsplan opgesteld en een beplantingsplan voor de percelen. Het bestemmingsplan is in 2014 vastgesteld.

  • Zoetsmeerweg Haps
  • Verbeelding Zoetsmeerweg Haps
  • Zoetsmeerweg Haps