Geldermalsen

Zonnepark Geldermalsen

Opdrachtgever Energie van Hollandsche Bodem
Contactpersoon Pim de Groot
Jaar 2017-2018

Op diverse plaatsen, waaronder in Geldermalsen, verzorgt Buro SRO de bestemmingsplanprocedure voor het aanleggen van zonneparken. De zonneparken worden gerealiseerd op restgronden die vanwege hun ligging of bodemgesteldheid niet interessant zijn voor andere ontwikkelingen. In Geldermalsen wordt het zonnepark gerealiseerd in de oksel van de afrit van de snelweg A15. Met de aanleg van zonneparken wordt invulling gegeven aan het principe van meervoudig ruimtegebruik en wordt gelijktijdig de opwekking van duurzame energie gestimuleerd.