Zutphen

Zonneveld Noordveen Zutphen

Opdrachtgever Gemeente Zutphen
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2014

In het buitengebied al steeds vaker toegepast, binnenkort ook in de stad: een zonneveld. De gemeente Zutphen wil hiermee een voormalig sportterrein nieuwe energie laten opwekken, onder de naam Zonneveld Noordveen Zutphen. De binnenstedelijke locatie biedt enerzijds een kans Zutphens duurzaamheidsambities te laten zien, anderzijds vraagt de aangrenzende woonomgeving juist om afscherming. Hierin is een goede balans gevonden door het zonnepark zowel beleefbaar en toegankelijk te maken en tevens ruimte te bieden voor openbaar groen en natuurontwikkeling. Aan de hand van een aantal fotomontages is de maximum hoogte van de zonnepanelen bepaald. Naast duurzame energieopwekking is er ruimte voor onder andere extensieve begrazing (schapen), bijenkasten en een vleermuizenbunker. Deze bunker is ook zichtbaar vanaf de N348, door hierop een kunstobject  te realiseren met als boodschap: Zutphen energieneutraal!

  • Zonnepark Noordveen Zutphen - Deventerstraat-nu
  • Zonnepark Noordveen Zutphen - Deventerweg-4m-hoog
  • Zonnepark Noordveen Zutphen Analyse