Stageplaatsen

Over Buro SRO?

We zijn een middel groot adviesbureau op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Daarbij maken we onder andere visies, stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen en leveren we advies voor nieuwe ontwikkelingen. Dat doen we voor overheden, woningcorporaties, bedrijven en particulieren. Het is mooi om met alle betrokkenen op een pragmatische manier te komen tot de realisatie van de wensen. We zijn teamspelers en we wegen alle belangen. Dat doen we op het schaalniveau van gebiedsvisie tot vergunning. Onze website geeft je nog veel meer informatie over wie we zijn en wat we doen.

Wie zoeken wij?

Ben jij een student die graag de adviespraktijk van dichtbij wilt ervaren? Iemand die er niet voor terugdeinst om zelf keuzes te maken en deze tekstueel te onderbouwen? Een kritische en leergierige houding heeft en wilt werken aan plannen die ook daadwerkelijk gerealiseerd worden? Dan heeft Buro SRO voor jou een mooie stageplek. Je draait naast je stageopdracht mee in onze dagelijkse praktijk als een volwaardig lid van het team. Er zijn naast de stagebegeleider veel deskundigen die je graag iets willen leren. Je krijgt inzicht in de interactie tussen stedenbouw, planologie en de dynamiek tussen initiatiefnemers en gemeente. Of zoals een stagiair het mooi samenvatte: ‘’Ik heb bij Buro SRO pas echt de RO wereld leren kennen!’’

We hebben een werkplek beschikbaar voor stagiaires in zowel Arnhem als Utrecht. Deze plek kan worden ingevuld door studenten die stage lopen vanuit het MBO, HBO of de Universiteit op zowel planologisch, stedenbouwkundig of landschappelijk vlak. Afhankelijk van je stagedoelstelling spreken we met jou en je begeleider door wat je gaat doen. Een stagevergoeding hoort er bij.

Spreekt dit je aan?
In Arnhem is de stageplek/vakantiebaan of bijbaan voor een stedenbouwkundige/planoloog tot en met februari 2024 reeds vervuld.

Neem contact op met
Maarten Geerts (026 – 35 23 125 of via arnhem@buro-sro.nl) voor stagemogelijkheden in Arnhem
of Jeroen van Nuland (030 – 26 79 198 of via utrecht@buro-sro.nl) in Utrecht.