Terug naar actueel

Welstand en bestemmingsplan op weg naar Omgevingsplan, 2015 feb.

Omgevingsvisie avant la lettre

 
Schema - Naar een omgevingsplan 3.inddBuro SRO werkt continu aan de vernieuwing van de ruimtelijke ordening. Eén van die vernieuwingen is de integratie van welstand, bestemmingsplan en een aantal APV-regels.

In een Omgevingsvisie avant la lettre zijn alle regels omtrent sturing op ruimtelijke kwaliteit gebundeld. Welstandsregels, bestemmingsregels maar zelfs zaken als de kapverordening en reclame zijn overzichtelijk voor de burger raadpleegbaar in één document.

Vooruitlopend op de Omgevingswet kunnen met dit nieuwe plan nu al de vruchten geplukt worden van de voordelen die de wet biedt. En door een dergelijk plan nu al op te pakken verloopt de overgang naar de aanstaande Omgevingswet een stuk soepeler.

Met het integrale (omgevings)plan wordt ingespeeld op de roep om minder regels, efficiëntere werkprocessen en de noodzaak van kostenbesparing, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit! Ook wordt ruimte geboden aan actuele ontwikkelingen zoals de mogelijkheid voor het verlenen van flitsvergunningen en het meer ambtelijk afhandelen van welstand.

Blijft natuurlijk de vraag of een dergelijk nieuw (omgevings)plan digitaal gepubliceerd kan worden? Buro SRO heeft hiervoor een oplossing bedacht, binnen de huidig beschikbare software én binnen de Rsro2012.

Meer informatie: maarten.geerts@buro-sro.nl en peter.abels@buro-sro.nl