Terug naar actueel

Buro SRO in de weer met het Omgevingsplan, 30 nov. ‘15

Met de huidige stand der (RO-)techniek en het recht kan vandaag al veel gedaan worden voor een soepele overgang naar de Omgevingswet. En dat werk kan desgewenst ook nu al in bestemmingsplannen opgenomen worden. U kunt dus vandaag al profiteren van de voordelen van het Omgevingsplan.  Voor verschillende opdrachtgevers is Buro SRO bezig met het opstellen van bestemmingsplannen die passen binnen de gedachte van de nieuwe Omgevingswet en het hierin opgenomen Omgevingsplan.

Het Omgevingsplan kent een andere benadering in het regelen van ruimtelijke aspecten alsook een andere benadering over hoe na te denken over een regeling. Bij het Omgevingsplan moet in lagen en thema’s worden gedacht. Dit wijkt af van hetgeen men nu gewend is in het kader van het bestemmingsplan. Vanuit onze deelname aan de Pilots Omgevingsvisie 2014-2016 (http://bnsp.nl/pilotsomgevingsvisie/portfolio/pilot_groningen/) en onze kennis en inbreng bij het ministerie van IenW omtrent een eenvoudig alternatief voor de Digitale Welstandsnota volgens het IMWE hebben wij als buro een vernieuwende kijk op de aankomende wetswijzigingen en kunnen wij u praktijkgericht adviseren.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Maarten Geerts of Jeroen van Nuland (maarten.geerts@buro-sro.nl of jeroen.vannuland@buro-sro.nl)

Schema Naar een omgevingsplan_nov 2015