Terug naar actueel

Duurzame start buurtpanel Bloemenbuurt Didam

Buro SRO werkt aan een plan voor de herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam. Daarbij speelt het aspect duurzaamheid een prominente rol. Voor het zorgvuldig afwegen van alle aspecten van duurzaamheid in het planvormingsproces heeft Buro SRO een instrument ontwikkeld.Afwegingskader Duurzame Leefomgeving

In het Afwegingskader Duurzame Leefomgeving worden de thema’s Ruimte, Klimaat, Mens en Geld vanaf het begin van de planvorming meegenomen. We zien dat dit instrument er voor zorgt dat alle items die zorgen voor een duurzaam plan worden benoemd en gewogen. Het kader bevat hiervoor drie stappen om aan de hand van voornoemde thema’s te komen tot het meest optimale plan voor duurzame herstructurering.

Zo ook in Didam waar we samen met de woningcorporatie, gemeente en een buurtpanel de Bloemenbuurt hebben geanalyseerd op basis van het afwegingskader. Alle betrokken partijen waren enthousiast over de toepassing ervan.Analyse thema klimaat Bloemenbuurt Didam

Uit de analyse bleek onder andere dat de buurt matig scoort op toekomstbestendige woningvoorraad, kwaliteit van de ruimtelijke structuur, energieverbruik, weersbestendigheid en (sociale) veiligheid. Op de aspecten aanwezigheid van voorzieningen en ruimte voor ontmoeting scoort de buurt juist een stuk beter. De sterkte-zwakteanalyse heeft voor iedereen de opgave goed in beeld gebracht door inzicht te geven in het duurzaamheidsniveau dat de wijk heeft. Een duidelijk startpunt waaraan het latere plan gespiegeld kan worden.

Meer weten over de toepassing van het Afwegingskader Duurzame Leefomgeving? We delen graag onze ervaringen met u.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Guido Yntema, via guido.yntema@buro-sro.nl

Impressie overleg buurtpanel

Impressie overleg buurtpanel