Terug naar actueel

Herontwikkeling voormalig bunker Arnhem

Verscholen in de bossen van Arnhem achter metershoge scherfwerende grondwallen ligt een voormalige bunker voor het pompen van brandstof van Defensie. De bunker maakte onderdeel uit van een groot NAVO brandstofnetwerk dat zijn oorsprong vindt in de Koude Oorlog. Het hier gevestigde pompstation hielp brandstoffen te pompen vanuit de haven van Rotterdam richting Noord-Duitsland. Door technische verbeteringen in het brandstofnetwerk is het pompstation overbodig geworden en staat de bunker leeg.

Cursuscentrum Groen zag in de bunker de ideale locatie om haar theorielessen te geven. Cursuscentrum Groen geeft namelijk cursussen in bos- en natuurbeheer, boomverzorging en aanverwante groene activiteiten. De locatie wordt alleen gebruikt voor theorielessen in het gebouw. De praktijkonderdelen van de cursussen worden op verschillende praktijklocaties in de omgeving uitgevoerd.

Buro SRO heeft de initiatiefnemer geadviseerd gedurende het gehele planproces en de ruimtelijke onderbouwing, voortoets stikstofdepositie en inpassing voor de herontwikkeling verzorgd. De locatie wordt omringt door Natura 2000 gebied waardoor een zorgvuldige inpassing en onderbouwing noodzakelijk was. Het gebied, de bunker op het terrein en de wal zijn een onderdeel van de militaire geschiedenis van het gebied. Met dit plan blijft de militaire geschiedenis van het gebied herkenbaar en beleefbaar.