Terug naar actueel

Nunspeets welstandsnota nieuwe stijl gereed!

kaft welstandsnota

Welstandsnota & Omgevingswet

In 2015 meldden we al hard aan de slag te zijn met een Welstandsnota nieuwe stijl. Met de vaststelling van deze moderne nota legt de gemeente Nunspeet de nadruk op bescherming van de beeldbepalende panden. Daarmee vervallen heel veel regels voor minder in het oog springende gebieden. Door te beschermen wat de inwoners waardevol vinden en ruimte te bieden waar dat kan, wordt invulling gegeven aan de roep om deregulering zonder dat het draagvlak voor  welstand vervalt.

Implementatie in Omgevingswet

De Welstandsnota is gemaakt op een nieuwe digitale leest. Een leest die goed aansluit bij de aanstaande overgang naar de Omgevingswet. De geometrie is een .gml en de regeling zelf bestaat uit een .xml: technische standaarden waarmee de Omgevingswet prima voort kan.

Deze Welstandsnota is zo gemakkelijk in het Omgevingsplan in te passen. Buro SRO werkt momenteel verder aan de Pilot Omgevingsplan Nunspeet, waar de welstandsnota integraal onderdeel van uitmaakt. Onderstaand is schematisch het proces van de implementatie van het Omgevingsplan weergegeven.

implementatiefiguur_Buro SRO

Wilt u meer weten over de technisch-juridische aspecten van deze nota of over de methodiek van de nota zelf: we praten u graag bij!

Bekijk de nota: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0302.Welstandsnota2015-vg01

Meer informatie:

maarten.geerts@buro-sro.nl

peter.abels@buro-sro.nl