Terug naar actueel

Toekomstvisie Babyloniënbroek zit als gegoten

Het klinkt misschien exotisch, maar Babyloniënbroek (in de volksmond “Broek”) is een lintdorp in Brabant, midden in de gemeente Altena. Op donderdagavond 21 september was er in basisschool Den Biekûrf een inloopavond over de toekomstvisie van het dorp: “de ketting van Broek”. Deze ketting bestaat uit de weg (het lint) waarbij het dorpsleven zich voornamelijk afspeelt in een smalle zone aan weerszijden van de weg. Wonen is de belangrijkste functie afgewisseld met enkele bedrijfjes, maar ook open plekken met water, tuinen of een klein bosje. Wat het lint -de ketting- sterk maakt is dat het een fraai, samenhangend geheel is waarin alles zich richt op de weg. 

Binnen het lint zijn her en der verbijzonderingen aanwezig, de hangers aan de ketting. Deze steken iets verder buiten de smalle zone langs de weg. Zoals een agrarisch erf of een hofje met woningen. Het kunnen ook landschappelijke elementen zijn zoals een voedselbosje of de visvijver. De hangers steken weliswaar buiten de zone direct langs de weg uit, maar blijven altijd verbonden met het lint (de ketting).

De bewoners en de gemeente wilde graag een toekomstperspectief waarbij de kwaliteit van het lintdorp behouden blijft, maar waar mogelijkheden worden geboden voor ontwikkelingen. Deze kaders voor de toekomst met behoud van de identiteit is iets waar veel dorpen naar op zoek zijn. Buro SRO ligt deze opgave erg goed en de uitkomst is een schoolvoorbeeld hoe onder de omgevingswet deze opgaven kunnen worden vertaald in een omgevingsvisie of omgevingsprogramma.

Voor de invulling van de ketting en de hangers brengt de visie op verschillende thema’s de mogelijke ontwikkelingen in beeld. Hiervoor hebben de bewoners eerder input geleverd. Ook is er een toolbox met voorbeelden gemaakt voor woningbouw en een stappenplan voor het uitwerken van ideeën in lijn met de visie. En die ideeën borrelden al op tijdens de inloopavond waar vooral enthousiaste reacties op de visie te horen waren. Helemaal Broek, past precies!