Terug naar actueel

Geslaagde ideeëndag Bloemenbuurt Didam

Afgelopen zaterdag 9 december vond de ideeëndag plaats voor de Bloemenbuurt in Didam. Doel was om in gesprek te gaan met bewoners en vooral informatie op te halen over hoe zij de buurt ervaren. De Bloemenbuurt is een typische jaren ’70 wijk. De woningen zijn ruim opgezet, maar ook verouderd en slecht geïsoleerd. De openbare ruimte oogt veelal versleten. In een aantal straten is weinig groen en voortuinen zijn soms slecht onderhouden.

Voor Woningcorporatie Plavei en de gemeente Montferland was de ideeëndag de aftrap voor de herstructurering van zowel de woningvoorraad als de openbare ruimte. Buro SRO maakt hiervoor het stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt is een integrale aanpak waarbij zowel ruimtelijke als sociale én duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol spelen. De komende tijd gaan we hiermee in samenwerking met een buurtpanel aan de slag. Mede aan de hand van de input van de ideeëndag werken we toe naar een stedenbouwkundig plan dat de Bloemenbuurt weer laat bloeien!