Terug naar actueel

Panorama omgevingsprogamma woningbouw Beuningen vastgesteld

Op 5 juli 2021 heeft de gemeente Beuningen het Panorama “Authentiek Beunings met een vleugje stad” vastgesteld met daarin de potentiële woningbouwlocaties tot 2040. Het Panorama 2040 legt de koers vast voor de toekomstige woningbouw in Beuningen.


De nu gekozen locaties komen voort uit een nadere analyse (inclusief inbreidingsmogelijkheden) van de gemeente en een ruimtelijke koers die ten grondslag ligt aan de keuze van de uitbreidingslocaties. Een nieuwe koers waarin Beuningen de groeikern ontgroeid is, maar waarin de kernwaarden van de gemeente – groen, ruimte en rust – aan boord blijven en nieuwe waarden als duurzaamheid en klimaatadaptatie aan boord komen. En daarmee is het doel van het panorama bereikt: het in beeld brengen van de mogelijke woningbouwlocaties die Beuningen versterken als aantrekkelijke woongemeente in de regio.

De komende tijd worden het Panorama 2040 en de uitgangspunten voor de locaties daarin samen met de inwoners verder uitgewerkt. Uiteindelijk komen het panorama en deze uitwerkingen samen in het omgevingsprogramma woningbouw. Dit programma is een uitwerking van de omgevingsvisie Beuningen en bevat zowel een kwantitatief als kwalitatief overzicht van toekomstige woningbouwlocaties.

De ontwikkelde strategie en visualisaties van dit panorama hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de visieontwikkeling voor de toekomst van deze gemeente. Gezien de enorme druk op de woningmarkt en de beperkte beschikbare ruimte, zijn er veel gemeentes die in een vergelijkbare situatie zitten. De aanpak van Buro SRO kan hier goed bij helpen.

Voor meer informatie over het project klik hier voor de projectpagina in het projectenoverzicht van Buro SRO en klik hier voor de projectpagina van de gemeente Beuningen.