Terug naar actueel

Stedenbouwkundig plan Stationskwartier Ravenstein gepresenteerd!

Op woensdag 23 februari vond in Ravenstein de thema-avond ‘Wonen’ plaats. Onderdeel van de avond waren de plannen voor het ‘Stationskwartier Ravenstein’. Meer dan 120 aanwezigen kregen een toelichting op de plannen voor een tweetal nieuwe woonbuurten in Ravenstein. Eén buurt aan de noordzijde van het spoor op de locatie Bendelaar en één op de locatie Sportvelden ten zuiden van het spoor.

Voor velen kwamen de plannen niet geheel als een verrassing. In de eerste maanden van het jaar waren de concept plannen online gezet als onderdeel van de omgevingsdialoog met omwonenden en belangstellenden. Door middel van de kaarten-enquêtetool Maptionnaire is de geïnteresseerden gevraagd hun reactie te geven over het ontwerp en de diverse thema’s die hiermee samenhangen. De thema’s betroffen onder meer

  • Wonen;
  • Verkeer;
  • Duurzaamheid;
  • Groen, water en natuur.

In totaal hebben 223 bezoekers de enquête ingevuld met een kleine 1.000 reacties, tips en wensen als gevolg. Op de avond zelf werd door Buro SRO een korte toelichting op het ontwerp gegeven. Vervolgens werden de resultaten uit de enquête getoond waarna het tijd was voor vragen van aanwezigen.

Het plan is goed ontvangen door de inwoners van Ravenstein. De volgende stap is het verwerken van alle tips en wensen van de inwoners en het definitief maken van de plannen. Gelijktijdig wordt het bestemmingsplantraject opgestart zodat ook alle procedures doorlopen worden om het bouwen over een jaar mogelijk te maken.

Voor meer informatie over het project klik hier voor de projectpagina in het projectenoverzicht van Buro SRO.