Terug naar actueel

Plan voor nieuwe passantenhaven in Rhenen

Een nieuwe passantenhaven staat al heel lang op het verlanglijstje staat van de gemeente Rhenen. Al sinds de jaren ’90 wordt er gesproken over een nieuwe haven voor Rhenen. De huidige passantenhaven is hard aan een opknapbeurt toe en kan niet veel jaren meer mee. Reden genoeg voor een paar ondernemers uit Rhenen om de handschoen op te pakken en het voortouw te nemen voor realisatie van de nieuwe haven.

De nieuwe haven moet groter worden dan de huidige. Er is straks ruimte voor circa 49 boten. Naast de vernieuwing van de passantenhaven maakt ook een achttal camperplaatsen onderdeel uit van de plannen. Het project wordt zo uitgevoerd dat het aangrenzende Natura-2000 gebied onaangetast blijft. Verder zal de haven zijn eigen energie opwekken door de plaatsing van zonnepanelen.


Dinsdag 30 juni 2020 is het masterplan voor de nieuwe passantenhaven aan de raadscommissie gepresenteerd. Een week later is door de gemeenteraad een besluit genomen om de planvorming verder vorm te geven. De gemeenteraad was unaniem lovend over het “mooie en professioneel opgezette plan”. Dat was een belangrijke reden voor de gemeente om medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking en totstandkoming van het initiatief.