Terug naar actueel

Binnenstedelijke herontwikkeling van Duivendaal samen met bewoners

Dinsdag 28 januari stond de tweede informatieavond Duivendaal op het programma. De bijeenkomst werd goed bezocht en het was leuk om de grote betrokkenheid te zien. Het doel van de avond was om mee te denken over een aantal scenario’s ten aanzien bebouwing, parkeeroplossingen en inrichting van de openbare ruimte voor Duivendaal. De locatie Duivendaal heeft een rijke historie als eerste campus van Wageningen en is ideaal gelegen direct naast het centrum van Wageningen. Op basis van een vastgesteld raadskader zullen er circa 225 woningen, 200 studentenwoningen en circa 11.200 m2 voorzieningen worden gerealiseerd. Een deel van dat programma is reeds aanwezig in rijksmonumentale panden en het voormalige bestuursgebouw. De uitdaging zit in een goede balans tussen oud en nieuw en om een ‘inclusieve’ buurt creëren zonder dat het historische karakter verloren gaat.

De avond startte met een terugblik op de eerste informatieavond. Tijdens die avond konden aanwezigen door middel van houten blokjes het programma voor Duivendaal verdelen over de locatie. Dit resulteerde in een viertal mogelijke massamodellen.

De vier massamodellen zijn verder uitgewerkt en voorzien van mogelijke parkeeroplossingen en inrichtingen voor de openbare ruimte. Dit heeft geleid tot een viertal uiteenlopende scenario’s. Per model konden de belangstellenden hun opmerkingen plaatsen die in het vervolgtraject worden meegewogen om te komen tot uiteindelijk één schetsmodel.

Naast keuzes voor bouwmassa’s en parkeeroplossingen werden de aanwezigen ook gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een drietal sferen voor de inrichting van het openbaar gebied. Daarvoor waren drie sfeerbladen gemaakt met de thema’s:

  • Sfeer Campus
  • Sfeer Industrieel-natuurlijk
  • Sfeer Klassiek

De input van de bewoners heeft geresulteerd in waardevolle informatie om te gebruiken in de vervolgstappen en zal worden teruggekoppeld in een derde bijeenkomst.