Terug naar actueel

Gemeente Maasdriel kiest voor burgerparticipatie in Well

Na het vertrek van de korfbalclub de Maaskanters uit Well besloot de gemeente de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. De gemeente besloot om als eerste project binnen de gemeente een participatietraject op te starten waarbij inwoners actief betrokken werden bij het ontwerp van de nieuwe buurt. Zie ook de website van de gemeente hierover:
https://www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/nieuws/2019/11/18/inwoners-en-gemeente-maken-samen-woningbouwplan-well
SRO is gevraagd een eerste ruimtelijke verkenning te maken en de omgevingsdialoog te begeleiden. Daartoe zijn een drietal uitéénlopende schetsmodellen gemaakt en een viertal verzamelbladen met beelden die richting moeten geven aan de gewenste invulling.

De eerste bewonersavond vond plaats op 27 september en werd druk bezocht met ca 80 tot 90 belangstellenden. Op deze avond konden de inwoners middels een formulier hun voorkeuren uitspreken t.a.v. de stedenbouwkundige modellen, bouwmassa’s, groen & water, openbare ruimte en architectuur. Daarnaast is SRO op informele basis met de inwoners in gesprek gegaan en hebben hen gevraagd naar hun mening ten aanzien van woningbouw op de voormalige korfballocatie.

De formulieren en input uit de eerste bewonersavond hebben geleid tot een voorkeur voor model 3 gecombineerd met de openheid richting de Maaijenstraat van model 2. Op basis van deze input is een nieuw stedenbouwkundig ontwerp gemaakt welke één op één een vertaling is van de wensen van bewoners. De bewoners hebben eensgezind gekozen voor een invulling met traditionele woningbouw, behoudende architectuur en een klassiek openbaar gebied.

De resultaten van de eerste bewonersavond zijn op een tweede bewonersavond op 15 november gepresenteerd. Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij de ruimtelijke vertaling van deze wensen in het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp. De bewoners waren zeer tevreden met de verwerking van hun inbreng en keken met belangstelling uit naar de volgende stappen.

Het stedenbouwkundig ontwerp wordt nu verder uitgewerkt zodat het plan ook door alle betrokken instanties (o.a. hulpdiensten) akkoord is bevonden. Gelijktijdig wordt begonnen met het opstellen van het bestemmingsplan. De eerste fase van het proces en de keuze om inwoners actief te betrekken bij het project is in ieder geval alvast geslaagd.