Terug naar actueel

Geselecteerd voor prijsvraag Mosterdhof in Westervoort

Op donderdag 13 februari 2020 vond in Villa Jongerius in Utrecht de kick-off plaats van Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken klaar te maken voor de toekomst. Ons multidisciplinaire team is geselecteerd om nieuwe energie te geven aan de Westervoortse wijk de Mosterdhof. ‘Wij’ zijn stedenbouwkundige Guido Yntema en ontwerper landschap Lars Schothuis van Buro SRO, architect Peter Groot van H2A, architect duurzaamheid Edwin Verdurmen van Studio EARTH en Berry Kessels als Wijkontwikkelaar & Moderator.


De jury over het team en de aanmelding:
“Een team dat verwachtingen wekt en over slagkracht beschikt. Het heeft zich goed in de opgave verdiept. De tekst is aansprekend en concreet; de referenties sluiten goed aan bij het werken in bestaand gebied in kleinere wijken. Er is vertrouwen dat dit team goed met bewoners kan omgaan. Het team beschikt over expertise op het gebied van duurzaamheid.”

De wijk Mosterdhof in Westervoort heeft na de bouw het Rijkspredicaat ‘Experimentele Woningbouw’ gekregen, een eretitel voor vernieuwingen die in de jaren 70 bijdroegen aan een betere woonkwaliteit. In dit geval ging het om het combineren van eengezins- en seniorenwoningen en het scheiden van voetgangersgebied en rijverkeer. De trots en de nieuwsgierigheid uit de beginjaren zijn op de achtergrond geraakt. Veel bewoners wonen er nog met plezier, maar er is inmiddels veel veranderd.

De wijk en woningen zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. Het autobezit is enorm toegenomen, wat goed te zien is in het straatbeeld. De openbare ruimte stamt grotendeels nog uit de jaren zeventig en is echt aan revitalisering toe. En dat geldt ook voor de verduurzaming en het aanzicht van woningen. De wijk ligt prominent achter de dijk aan de IJssel, maar wijk en de prachtige landschappen van de uiterwaarden zijn gescheiden werelden.

De bewoners van de Mosterdhof hebben samen een Wijkontwikkelingsplan gemaakt. Ze willen in 2030 weer trots zijn op hun wijk. Wij gaan de verandering samen met bewoners, gemeente, waterschap en andere professionals vormgeven. Er zijn nog twee andere teams geselecteerd voor de Mosterdhof. Halverwege het jaar wordt de beste aanpak gekozen.