Terug naar actueel

Bordspel met bewoners voor herinrichting Couwenhoven-zuid

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de woonwijk Couwenhoven-zuid in Zeist heeft SRO samen met de gemeente een participatief planproces opgezet. Tijdens 4 werkateliers krijgen de bewoners de mogelijkheid om naar eigen idee en met een aantal spelregels hun eigen straat in te richten.

De werkateliers bestaan uit een inleidende presentatie met de kwaliteiten en knelpunten in de wijk en er worden mogelijke kansen voor herinrichting benoemd. In het tweede deel van de avond zijn de bewoners zelf aan zet in een bordspel om te komen tot een nieuwe inrichting. Dit ‘spel’ bestaat uit een bord van de bestaande situatie, een aantal inrichtingselementen en een set spelregels welke voortkomen uit beleid en regelgeving van de gemeente.

Door in overleg met elkaar tot een inrichtingsvoorstel te komen hebben zij ondervonden dat er vele verschillende belangen zijn bij de totstandkoming van een ontwerp. Zo worden zij deelgenoot van de te maken keuzes in een dergelijk proces, bijvoorbeeld bij de balans tussen de hoeveelheid parkeerplaatsen en groen. Daarnaast geeft een avond als deze ons ontzettend veel locatie specifieke input voor het ontwerp zodat er maatwerk kan worden geleverd in een gedragen plan.