Terug naar actueel

Concept omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst

In het kader van het regionale programma Vitale vakantieparken Veluwe is er behoefte aan een kwaliteitsimpuls op recreatieterreinen. Enerzijds door in te zetten op versterken en vernieuwing binnen de verblijfsrecreatie en anderzijds door gebieden te transformeren naar andere functies. Voor de gemeente Ermelo heeft Buro SRO een ontwikkelstrategie en omgevingsvisie ontwikkeld en begeleid om voor het ‘recreatiecluster Horst’ een dergelijke kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen.

Het recreatiecluster is circa 23 hectare groot en omvat 14 recreatieparken. Het gebied heeft een bosrijk en informeel karakter en ligt enigszins verscholen. De 400, deels verouderde, recreatiehuisjes worden deels regulier bewoond en kennen een grote verscheidenheid aan eigendomssituaties (erfpacht, vve’s, volledig uitgepond).

Om de transformatie in gang te zetten is, geheel in lijn met de nieuwe omgevingswet, ervoor gekozen om in te zetten op maximale participatie vanuit de parken. De kaderstellende visie vormt geen blauwdruk, maar nodigt de parkeigenaren uit om plannen in te dienen binnen de geschetste toekomstperspectieven uit de visie. De opgestelde omgevingsvisie biedt ruimte voor een gefaseerde ontwikkeling met als einddoel een toekomstbestendig en fraai woon- en recreatiegebied voor Ermelo.

Voor meer informatie: https://burosro.nl/project/omgevingsvisie-herontwikkeling-recreatiecluster-horst/

Arjan.vandermispel@buro-sro.nl