Terug naar actueel

Stedenbouwkundig plan Bloemenbuurt Didam vastgesteld!

Begin december 2018 was het zover: burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland en het bestuur van woningbouwvereniging Plavei stemden in met het stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt. Met dit plan kan nu de verdere uitwerking plaatsvinden voor nieuwbouw en renovatie van huurwoningen en voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het concept plan van afgelopen zomer is mede op basis van de reacties van bewoners en omwonenden verfijnd tot een definitief stedenbouwkundig plan. Het plan voorziet in de sloop van 73 sociale huurwoningen, de nieuwbouw van 73 sociale huurwoningen en de renovatie van 136 sociale huurwoningen.

Vanaf het begin van de planvorming is steeds vanuit een brede blik gekeken naar de buurt. Mogelijke ingrepen zijn afgewogen aan de hand van het ‘Afwegingskader Duurzame Leefomgeving’. Daarin hebben we gekeken naar de volgende thema’s: Ruimte, Klimaat, Mens en Geld.  In het concept stedenbouwkundig plan ging de buurt er al op alle aspecten van duurzaamheid op vooruit, het definitief plan scoort binnen het thema ruimte nog net iets beter. Binnen dit thema en bij klimaat zitten de grootste kwaliteitssprongen. Door de toevoeging van appartementen en levensloopbestendige woningen ontstaat een divers woningaanbod. Dit doorbreekt de eentonige uitstraling van bebouwing die een groot deel van de buurt nu heeft. Het nieuwe buurtpark levert daar als nieuwe, centraal gelegen verbijzondering in de buurt ook een belangrijke bijdrage aan. Het park zorgt in combinatie met een netwerk van groen en water door de buurt voor een klimaatverbetering en voor versterking van de ruimtelijke structuur. De Bloemenbuurt komt de komende jaren daarmee en samen met renovatie en nieuwbouw van de sociale huurwoningen weer volledig tot bloei!